Контакти

Представителен офис

гр. София, бул. Христо Ботев 90
до Женски пазар
Тел .: +359 2 943 38 38, GSM: 0895 48 10 03
e-mail: zdrave.ofis.sofia@gmail.com e-mail: dr.kyuchukov@yandex.com

Централен офис и склад

гр. Плевен, ул. Гренадерска 21 /на Пробива/
Тел .: 064 801 706 GSM: 0895 48 10 02, 0885 200 825
vitalis_bg@abv.bg e-mail: vitalis_bg@abv.bg

Офис гр. Русе

ул."Райко Даскалов"№ 16 /до РЗОК/.
GSM: 0895 48 10 04
e-mail: zdrave.ofis.ruse@gmail.com

Офис гр. Стара Загора

бул. Цар Симеон Велики 85
/ дългият блок срещу TV сервиз /
GSM: 0895 51 66 35
e-mail: zdrave.stara.zagora@gmail.com

Офис гр. Белене

бул. България 37, ет. 2
GSM: 0897 94 41 46
e-mail: zdrave.belene@gmail.com

Филиал гр.Велико Търново

GSM: 0894 60 10 90

Филиал гр. Бяла

ул."Васил Левски"№ 7, офис 1
GSM: 0894 36 79 58

Филиал гр. Свищов

GSM: 0894 60 10 89